marți, 29 ianuarie 2013

Gânduri de iarnă

Probabil anotimpul, iarna atipică de afară, pe aici la mine nu prea este o iarnă în adevăratul sens al cuvântului, (ehh, nici iernile parcă nu mai sunt cum au fost), îmi trezeşte în minte tot felul de gânduri mohorâte de un cenuşiu sumbru, care îmi strică armonia "feng shui-ului" interior. Privesc în jur şi totul mi se pare îngheţat, la figurat desigur, ba mai mult observ că de la o vreme toate o iau la vale, nimic, dar nimic nu pare să crească în "deşertul"
unei regiuni cândva înfloritoare.

Caut o consolare în rememorarea istoriei, locului, oraşului şi regiunii din care face parte. Mă luminez trecând în revistă repere ale unei istorii, care cel puţin mie îmi dă o oarece doză de mândrie legată de apartenenţa la aceste locuri. Iată câteva exemple ale unei glorii demult apuse.
 • 1718 la Timişoara este atestarea prima fabrică de bere de pe teritoriul actual al Romaniei
 • 1719 la Bocşa ia ființă uzina de maşini agricole şi totodată este pus în funcțiune primul furnal de pe teritoriul României de azi
 • 1745 la Timişosra se construieste Spitalul Municipal;
 • 1760 Timişoara devine primul oraş al imperiului cu străzile iluminate cu lămpi
 • 1769 se deschid uzinele metalurgice la Reşița
 • 1771 pe 3 iulie la Reşiţa au fost inaugurate primele furnale înalte
 • 1771 la Timişoara apare primul ziar pe teritoriul actual al României și totodată primul ziar german din sud-estul Europei sub titlul "Temeswarer Nachrichten"
 • 1817 la Oravița se inaugurează primul teatru zidit din sud-estul Europei
 • 1830-1831 la Caransebeş, peste râul Timiş, se realizează, folosind dimensiuni metalice fabricate în uzină (fier pudlat), primul pod metalic în arc, cu calea jos, proiectat de către inginerul Carol Maderspach
 • 1854 la Timişoara apare primul serviciu telegrafic într-un oraş al României de azi
 • 1854 la 20 august a fost dată în folosinţă prima cale ferată construită pe cuprinsul actual al României, Oraviţa-Baziaş
 • 1855 Timişoara devine primul oraş al monarhiei habsburgice cu străzile iluminate cu gaz
 • 1863 s-a dat în folosinţă prima cale ferată montană de pe teritoriul României actuale, numită Semmeringul Bănăţean, pe traseul Oraviţa-Anina
 • 1871-1873 s-a construit prima cale ferată industrială care a legat Reșița cu Bocșa și Ocna de Fier, a căror bogăție în minereu de fier este cunoscută și utilizată încă de pe timpul romanilor.
 • 1872 la Reşiţa fost construită prima locomotivă cu aburi de pe teritoriul actual al României
 • 1872 se construiește fabrica de șuruburi din Anina
 • 1875 este construită gara Caransebeş şi depoul de locomotive, sunt terminate lucrarile liniilor ferate spre Timișoara (1876) și Orșova (1878)
 • 1881 Timişoara devine primul oraş cu rețea de telefonie de pe teritoriul actual al României
 • 1884 Timişoara - devine primul oraş din Europa Pecontinentală a cărui străzi sunt iluminate electric, cu 731 de lămpi
 • 1885 la Caransebeş se construieşte o hidrocentrală electrică, se pare prima hidrocentrală din Europa şi a doua din lume, de către Asociația Schmidt şi Dachler, astfel că între 1885-1888 Caransebeşul este iluminat electric cu becuri Edison (la Timișoara acest lucru se întâmpla cu 6 luni înainte), timp în care în orașele mari ale lumii încă se discuta asupra întâietăţii gazului de iluminat sau petrolului lampant
 • 1886 la Timişoara ia fiinţă prima stație de salvare din Ungaria şi România
 • 1895 la Timişoara este costruită prima stradă asfaltată de pe teritoriul de azi al României
 • 1897 în Timişoara au loc primele proiecții cinematografice pe teritoriul actual al României
Dar mă întunec iarăşi privind prezentul, orizontul viitorului şi nu în ultimul rând atunci când lecţiile de istorie îmi spun că pe vremea acelor realizări mai sus amintite, Banatul nu era condus de incompetenţii (asta spus în termeni academici) de la Bucureşti.

Pentru aprofundarea istoriei locului, ar putea fi de folos linkurile următoare:

Post Scriptum: Cred că merită menţionat faptul că acestă succintă prezentare a câtorva repere istorice nu se datorează exclusiv, griului cotidian pe care-l percep în aceste zile de ianuarie atipic, ci şi unei discuţii pe care am avut-o cu ceva timp în urmă, cu o persoană cu multe idei preconcepute, căreia istoria şi deopotrivă realizările Banatului îi sunt total străine.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu