sâmbătă, 3 august 2013

Nume de cod pentru operaţiuni militare WW2 (1)

În timpul celui de-al doilea război mondial, o serie de operaţiuni militare au purtat, cum era şi firesc, în scopul păstrării secretului militar, denumiri codificate. În cele ce urmează vom trece în revistă numele câtorva dintre numele de cod care vizează operaţii de mare anvergură desfăşurate pe toate fronturile.

Achse (Axă) = plan întocmit la 27 iulie 1943, având obiectivul de a scufunda flota italiană în cazul capitulării Italiei. Deşi supusă
bombardamentelor aviaţiei germane după 8 septembrie 1943, întreaga flotă se salvează îndreptându-se spre baza militară britanică din Malta.

Adlerangriff (Atacul Vulturului) = operaţiune hotărâtă de Hitler la 1 august 1940, prin Directiva nr. 17, care prevedea anihilarea flotei aeriene engleze şi obţinerea supremaţiei absolute în spaţiul aerian al Marii Britanii, urmărind în ultimă instanţă facilitarea debarcării germane în Anglia. Pe parcus s-a transformat în atacuri de teroare asupra marilor oraşe engleze. Acţiunea a fost declanşată la 15 august 1940; au intrat în luptă Flota 2 aeriană cu bazele în Olanda şi sudul Franţei, Flota 3 din nordul Frantei şi Flota 5 staţionată în Norvegia şi Danemarca. Luftwaffe a utilizat 963 avioane de vânătoare, 998 bombardiere grele şi 316 bombardiere în picaj; unele surse indică 1.000 avioane de vânătoare şi 1.000 bombardiere. Englezii dispuneau la începutul operaţiunii de 960 avioane de vânătoare şi 250 bombardiere; alte surse dau 57 de escadrile cu peste 1.000 avioane de vânătoare, în afară de rezerve. Operaţiunea a eşuat datorită rezistenţei acerbe a aviaţiei şi antiaerienie britanice bine susţinute de utilizarea radarelor, precum şi a potenţialului industriei aviatice britanice care a echilibrat decalajul numeric dintre cele două flote aeriene.

Aida = acţiune ofensivă a Wehrmachtului în zona Deltei Nilului, iniţiată de amiralul E. Raeder în martie 1941 şi aprobată de Hitler după 1 an, în martie 1942; atacul fiind declanşat la 26 mai 1942. Afrika Korps a străpuns apărarea britanică şi a cucerit Tobrukul la 21 iunie, a pătruns în Egipt până la aproximativ 80 km vest de Alexandria. Frontul s-a stabilizat la El Alamein, unde în octombrie-noiembrie acelaşi an a avut loc o luptă decisivă câstigată de englezi.

Anton = ocuparea întregii Franţe de către trupele germane şi italiene. Aflând despre iminenta debarcare anglo-americană în Africa de Nord Franceză, Hitler a cerut ultimativ, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie 1942, guvernului de la Vichy, să rupă relaţiile diplomatice cu SUA şi să declare război anglo-americanilor. La 10 noiembrie a fost declansată operaţiunea “Anton”, trupele germane invadând sudul Frantei, iar cele italiene oraşul Nisa şi insula Corsica.

Anvil (Nicovală) = denumirea iniţială a operatiunii de debarcare a fortelor anglo-americane în sudul Frantei, decisă în linii mari la Conferinta de la Teheran (28 noiembrie – 1 decembrie 1943) şi încredintată Armatei 7 americană (6 divizii americane şi 4 franceze). Debarcarea a avut loc la 15 august 1944, pe plajele de la Saint Tropez, Saint Maxim şi Saint Raphael. La 11 septembrie 1944, în apropiere de Dijon, s-a realizat joncţiunea dintre forţele aliate debarcate în Normandia şi cele din sudul Franţei. În momentul punerii în scenă operaţiunea a fost redenumită Dragoon (Dragon).

Apostele I şi Apostele II (Apostol) = operaţiuni executate de fortele britanice în Norvegia, începând cu data de 10 mai 1945, pentru lichidarea ultimelor rezistenţe germane, după capitularea necondiţionată a celui de-al III-lea Reich.

Attila = operaţiune iniţiată de comandamentul german şi aprobată de Hitler, la 11 ianuarie 1941, prin Directiva nr. 22, privitoare la ocuparea zonei libere a Franţei şi capturarea flotei franceze de la Toulon, “dacă Franţa devenea stânjenitoare” pentru planurile germane în zona Mediteranei şi Nordul Africii. A fost pusă în operă în noiembrie 1942 sub alte denumiri: Anton şi Lila.

Avalanche (Avalanşă) = operaţiune de cucerire a oraşului şi portului italian Napoli, începută prin debarcarea Armatei 5 americane (169.000 soldaţi) la Salerno, pe data de 9 septembrie şi încheiată în primele zile ale lui octombrie 1943, după lupte violente cu trupele germane.

Barbarossa = planul giganticei operaţiuni de atac al trupelor germane şi aliate lor contra URSS, cerut la 21 iulie 1941, de Hitler, feldmareşalului von Braunchitsch, la acel moment comandant şef al armatei germane. La 29 iulie, Hitler a stabilit data atacului pentru primăvara anului următor. Pe baza planurilor preliminare elaborate de generalul Marks, generalul Warlimont, şeful Direcţiei operaţii a armatei germane a întocmit la 9 august 1940 un proiect devenit planul Aufbau Ost (Reconstrucţia Estului). La 5 decembrie 1940, von Braunchitsch şi Hadler i-au prezentat Führerului planul de război fulger împotriva URSS, în ultima sa formă întocmită de generalul Paulus. La 18 decembrie, prin Directiva nr. 21, operaţiunea a fost definitiv aprobată sub numele de Barbarossa. Începutul acţiunii a fost fixat la 15 mai 1941, dar campania armatelor germane împotriva Greciei şi Iugoslaviei a impus amânarea declanşării atacului până la 22 iunie 1941.

Baytown (Oraşul golfului) = debarcarea aliaţilor în Italia de Sud prin strâmtoarea Messina, executată la 3 septembrie 1943, de Armata 8 britanică comandată de mareşalul Montgomery. Operaţiunea a avut loc la Reggio-Calabria şi Taranto şi a fost protejată de 4 cuirasate şi 400 tunuri amplasate pe coasta de nord a Siciliei.

Bolero = transportarea trupelor americane în Marea Britanie, decisă în aprilie 1942, în vederea lansării unui atac de anvergură pe coastele Franţei.

Brimstone (Pucioasă) = cucerirea Sardiniei de către forţele militare aliate, la 9 septembrie 1943.

Choker I (Cravată) = ofensiva trupelor aeropurtate americane, de la sfârşitul lunii februarie 1945, împotriva liniei fortificate germane, din apropiere de Saarbrück, cunoscută drept, “Linia Siegfried”.

Choker II = traversarea Rinului executată de trupele americane aeropurtate, în apropiere de Frankfurt, de la începutul lunii martie 1945.

Clarion (Trâmbiţă) = cel mai mare bombardament aerian aliat din perioada războiului, declansat la 22 februarie 1945, în scopul paralizării sistemul de transport al Germaniei. Au participat 10.000 de avioane care au aruncat într-o săptămână 55.000 tone de bombe asupra căilor ferate, viaductelor, gărilor de triaj, depozitelor de material rulant, podurilor, instalaţiilor de semnalizare. Au fost atinse 200 obiective principale şi câteva mii de obiective secundare.

Corkscrew (Tirbuşon) = debarcarea de la 11 iunie 1943 a forţelor anglo-americane pe insula italiană Pantelleria din bazinul sudic al Mediteranei, cap de pod între coasta N-E a Tunisiei şi Sicilia, o etapă indispensabilă pentru debarcarea în Sicilia şi sudul Italiei.

Coronet (Diademă) = planul debarcării forţelor americane în insula japoneză Honshu, în regiunea Tokio, prevăzută să aibă loc în martie 1946. S-a realizat în condiţiile prăbusirii militare a Japoniei, la sfârşitul lunii august, începutul lui septembrie 1945.

Crossbow (Arbaletă) = seria de atacuri de la sfârşitul anului 1944 şi începutul lui 1945, întreprinse de aviaţia de bombardament britanică asupra instalaţiilor şi şantierelor de rachete V1 şi V2, aflate pe teritoriul Germaniei, Olandei şi Belgiei.

Dynamo = acţiune întreprinsă de Amiralitatea britanică , între 27 mai şi 4 iunie 1940, pentru îmbarcarea şi evacuarea trupelor aliate, încercuite la Dunkerque, ca urmare a prăbuşirii frontului în faţa asaltului trupelor germane. Au fost salvati 338.226 militari britanici şi francezi.

Eiche (Stejar) = operaţiunea germană de răpire (eliberare din prinzonierat) a lui Mussolini, după arestarea acestuia în iulie 1943; cu sprijinul marinei (Kriegsmarine) dacă s-ar fi aflat pe o insulă, sau cu sprijinul paraşutistilor, dacă se găsea în interiorul tării. A fost realizată prin cea de-a doua cale, la 12 septembrie 1943 de către paraşutisti şi un grup SS sub comananda lui Otto Skorzeny.

Fall Gelb (Cazul Galben) = planul german de atac împotriva Franţei, întocmit la 19 octombrie 1939, reluând în esenţă strategia urmată de germani în Primul Război Mondial, anume: executarea loviturii principale împotriva Franţei prin Olanda şi Belgia. Rolul principal trebuia să revină flancului drept al Armatei germane, Grupul de armate B, pus sub comanda generalului von Bock. Amânat de 11 ori din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a pregătirilor nefinalizate şi, în ianuarie 1940, a unei deconspirări accidentale, planul a fost completat cu varianta Manstein (Directiva 18 din februarie 1940); ponderea principală a revenit Grupului de armate A, comandat de von Rundstedt la N şi sud de Liège, spre Sedan în zona Ardenilor, unde francezii nu dispuneau de blindate. La 7 martie 1940, comandamentul german încheiase pregătirile pentru declanşarea atacului, dar din cauza operaţiunii Weserübung, de cucerire a Danemarcei şi Norvegiei, acţiunea a fost amânată pentru 10 mai 1940.

Fall Weiss (Cazul Alb) = planul militar german de invadare şi cucerire a Poloniei, întocmit de Comandamentul german, aprobat de Hitler la 3 aprilie 1939 şi pus în aplicare în dimineata zilei de 1 septembrie 1939 ora 4:45.

Felix = operaţiune plănuită de comandamentul german şi aprobată de Hitler prin Directiva nr. 18, din 11 noiembrie 1940; acţiunea trebuia să ducă la ocuparea Gibraltarului şi închiderea strâmtorii, cucerirea arhipelagului Canare şi a Insulelor Capului Verde, pentru a nu fi folosite de forţele navale şi aeriene britanice. Gibraltarul trebuia cucerit de pe uscat cu 8 divizii, pornind din Franţa şi traversând rapid Spania. Din cauza complicării situatiei din zona Balcanilor (eşuarea atacului fortelor italiene asupra Greciei) şi refuzul Spaniei de a permite trecerea germanilor, acţiunea nu s-a putut realiza.

Flintlock (Puşcă cu cremene, flintă) = planul de operaţii al forţelor aeriene şi navale americane împotriva japonezilor în arhipelagul Marshall, format din cca. 2.000 de insule şi ostroave care se întindeau pe o distanţă de peste 1.000 Km. Întocmit de generalul de aviaţie, Forrest Sherman, pe baza sugestiilor amiralului Nimitz şi aprobat de conducerea supremă anglo-americană în cadrul Conferinţei de la Quebec din august 1943. Proiectul a început a fi pus în aplicare prin atacul de la 31 ianuarie 1944 asupra atolului Kwadjalein şi soldat cu victoria americanilor. La 17 februarie americanii atacă atolul Eniwetok şi insulele Truk şi Parry, cucerite după lupte sângeroase. Planul a fost realizat până la sfârşitul primăverii 1944.

Forager (Prădătorul) = debarcarea trupelor americane în insula Saipan din arhipelagul Mariane la 15 iunie 1944. La începutul toamnei 1944 întregul arhipelag Mariane era în mâna americanilor.

Galvanic = acţiunea forţelor americane de cucerire a arhipelagului Gilbert, din Pacificul Central, aprobată în principiu la Conferinţa aliată la nivel înalt de la Quebec şi pusă la punct în detaliu la 4 septembrie 1943. La 19 noiembrie 1943 a început debarcare în insula Tarawa. La finele anului insulele arhipelagului Gilbert, placă turnantă a operaţiilor militare din Pacificul de Sud-Vest, trecuse sub controlul forţelor americane.

Greif (Condor) = organizarea sub comanda lui Otto Skorzeny a unui comando format din 2.000 germani care vorbeau engleza (cu accent american), care în uniforme americane, cu ajutorul tancurilor şi jeep-urilor capturate, urmau să se infiltreze în spatele liniilor americane, concomitent cu ofensiva trupelor lui von Rundstedt, în Ardeni, la mijlocul lui decembrie 1944. La 16 decembrie, a 2-a zi de la punerea sa în aplicare planul operaţiei a fost deconspirat prin capturarea unui ofiţer din comandoul lui Skorzeny (organizatorii germani ai comandoului uitaseră un amănunt, celebrele “Dog Tag”, plăcuţele de identificare de la gâtul soldaţilor americani).

Gymnast = numele iniţial al proiectului lui W. Churhill pentru o debarcare anglo-americană în Africa de Nord Franceză. Acceptată de F.D. Roosevelt la 30 iulie 1942, operaţiunea a fost rebotezată apoi cu numele de cod Torch.

- va urma -


Sursa: revista Magazin Istoric, nr. 11(92) şi 12(93), noiembrie, decembrie 1974

12 comentarii:

 1. Pffff! Ce de nume de cod! Cand te gandesti numai cati au muncit sa le descalceasca.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Păi nu d-aia le spune nume codificate... să nu poţi face nicio legătură cu obiectivul vizat. Unele sunt de-a dreptul poetice :)))

   Ștergere
 2. Habar n-am avut că sunt atâtea operaţiuni militare, care poartă nume de cod. Ori am ştiut, dar am uitat, ori n-am ştiut şi-acu am învăţat. Cum e setată mintea asta să reţină doar esenţialul, amănuntele se pierd în găurile negre ale minţii şi sunt irecuperabile! Ca să vezi pe ce căi, deloc militare, mă conduce postarea ta...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Şi sunt menţionate doar operaţiile de anvergură, altfel se scriu volume... Gândeşte-te că fiecare acţiune pe front sau în spatele frontului era menţionată într-un document, care evident purta un nume de cod... N-aş putea să spun o cifră dar din '39 până în '45 cred că s-au strâns zeci de mii, poate sute de mii...

   Da, uite un subiect (aproape inepuizabil) despre care se poate scrie pe blog; mintea umană, "setările" ei, dar mă tem că e cam greu de explicat, este ceva asemănător cu a încerca să te (auto)ridici de pe scaun prinzându-te de guler :))

   Ștergere
 3. Răspunsuri
  1. Urmează şi restul, până la "Z" (de la Zitadelle) :))

   Offtopic: Da' observ că nu doar WP Ştefaniei te trimite în spam ;) Tocmai am reiterat operaţiunea Eiche răpindu-te din SPAM :))

   Ștergere
 4. Sincer, nu mi-amitesc decat de Barbarossa si ultima, Torch. Am citit mult despre al doilea razboi mondial, dar a trecut ceva timp de-atunci...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu nu numai că nu-mi amintesc, despre unele habar n-aveam :) Asta cu toate că am citit destule cărţi referitoare la evenimentele din WW2.

   Ștergere
 5. Doamne, ce de nume de cod, iar acest " - va urma -" îmi spune că încă mai sunt multe. Şi când te gândeşti câtă cruzime ascund în ele şi câţi oameni nevinovaţi au murit,... pur şi simplu mă trec fiori prin tot corpul.
  O duminică minunată îţi doresc, Centurion! :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, urmează de la litera H până la Z... Ai mare dreptate, războaiele au fost întotdeauna crude şi distrugătoare de destine, copii rămaşi fără taţi, soţii rămase fără soţi, oameni mutilaţi uneori fizic şi aproape întotdeauna psihic. Probabil războiul una dintre cele mai inumane (dar creată tocmai de om) "invenţii".

   O duminică plăcută, Ştefania :)

   Ștergere
 6. Spre rusinea mea, trebuie sa recunosc ca imi aminteam doar de Barbarossa. Probabil pentru ca a fost un plan impotriva URSS - pe timpuri cand eram eu eleva la scoala, nu exista nici o alta tara in lume :D (in politica comunistilor) care sa lupte cu armata germana... Am sa tin cont de articolele tale la o eventuala nevoie. Multumesc de informatii si salutari pacifice. :D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ai venit! Mulţumesc pentru apreciere.
   Nici eu nu cunoşteam toate aceste nume codificate pentru diversele operaţiuni militare din timpul celui de-al doilea război mondial. Asta cu toate că sunt pasionat de istorie.
   Te mai aştept.
   O seară plăcută :-)

   Ștergere